739 404 881 info@sokol-lipovec.cz

ZALOŽENÍ FOTBALOVÉHO ODDÍLU

Fotbalový oddíl v Lipovci vznikl po 2.světové válce v roce 1946. Hlavním zakladatelem a propagátorem této sportovní složky byl Oldřich Vintr. Z poválečných let se o oddílu kopané nezachovaly téměř žádné informace. V obecní kronice je napsána jen malá zmínka o tom, že v letech 1945 až 1950 byl fotbal teprve v počátcích a byl provozován více méně jako klukovská hra na pastvinách a podobně. První fotbalové hřiště se nacházelo za bývalou hospodou „Na Červené“. Mělo malé rozměry a o nějaké rovině se nedalo vůbec hovořit. V šedesátých letech stoupaly nároky na sportovní činnost, a proto bylo, po dohodě s tehdejším vedením JZD Lipovec, přesunuto fotbalové hřiště o kousek dál od hřiště dnešního. Podařilo se zde získat rovnější plochu, ale vzhledem k tomu, že sportovní plocha byla na kopci, nebyla chráněna ani před větry, ani před nepříznivými vlivy. ilustr.jpg